Spokojenost s osudem

Datum: 27. 08. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v islámu,
spokojenost je jednou z nejvznešenějších vlastností člověka a patří k největším darům, které může člověk na tomto životě dostat. Bohužel, pocit spokojenosti je dnes velice vzácný a často můžeme slyšet výrazy a projevy lidí, ze kterých je vidět nespokojenost.

Můžeme vidět, jak ten, kdo žije zde, v Evropě, nadává na zdejší společnost a stěžuje si na velké množství pokušení, které tu jsou, na drahý život, na to, že je tu cizí a na spoustu jiných problémů. A naopak ten, kdo žije v arabské nebo islámské zemi si stěžuje na těžký život a rád by emigroval do Evropy. Svobodný si stěžuje, že není ženatý a ženatý si zas stěžuje na manželské problémy, finanční náklady a problémy s dětmi. A bezdětný si naopak stěžuje, že nemá děti a prosí Alláha o ně. Mnoho žen je nespokojeno se svými muži a stěžují si na ně, a stejně není spousta mužů spokojená se svými manželkami a neustále si na ně stěžuje. Obchodník si stěžuje, že mu nejdou obchody a zaměstnanec si stěžuje, že musí pracovat pod někým a přeje si, aby měl svou vlastní živnost. Bohatý má starosti s tím, jak ochránit svůj majetek a chudý si stěžuje a přeje si, aby měl peníze. Je to obecný stav nespokojenosti, který se rozšířil ve všech dnešních společnostech a kterého si můžeme všimnout všude.

My se budeme v tomto kázání snažit navrátit lidem pocit spokojenosti, a to na základě následujících bodů:

 1. Vzpomeň si na svůj hlavní cíl v tomto životě, kvůli kterému jsi byl stvořen. Alláh říká ve významu: „A džiny a lidi jsem nestvořil pro nic jiného, než aby Mne uctívali.“ (súra 51, verš 56). Nebyli jsme stvořeni proto, abychom hromadili majetek. Byli jsme stvořeni k uctívání Alláha, a peníze a majetek nám mají být pouze prostředky, které budou pomáhat při naší cestě za mnohem větším a vznešenějším cílem. V Soudný den nás Alláh nebude hodnotit podle peněz nebo majetku, ale podle taqwa (uvědomování si Alláha, bohabojnost). Alláh říká ve významu: „Nejvznešenější z vás je u Alláha ten, kdo z vás si Ho nejvíce uvědomuje.“ (súra 49, verš 13).

 2. Smiř se s tím, že veškerá tvá obživa a dary, od narození až do smrti, je už předem stanovena, ještě když jsi byl plodem v děloze své matky.
  Prorok (sAs) řekl ve významu: „Člověk je v břiše své matky vytvářen čtyřicet dní jako nutfa, pak je stejnou dobu alaqa, pak stejnou dobu mudgha a pak k němu Alláh sešle anděla, který do něj vnese duši a je mu přikázáno, aby zapsal čtyři věci (týkající se dítěte): jeho obživu, okamžik smrti, jeho činy a zda bude ze šťastných či nešťastných.“ (Výrok je ve sbírkách al-Buchárího a Muslima).
  A proto nebuď smutný a nešťastný, když o nějaké peníze přijdeš, a naopak se příliš neraduj ze zisku, neboť to vše je napsáno dopředu. Na tobě ale je, abys udělal to, co je ve tvých silách a byl při tom spokojený se vším, co ti Alláh dal.

 3. Srovnej si priority ve svém životě, a to co se týče následujících věcí:

  Rozumný muslim si samozřejmě dá na první místo ve svém seznamu priorit snahu být správným a zbožným muslimem a setrvat na tom; a až po té se bude zajímat o další záležitosti. A uvědom si, že právě tento první a nejdůležitější bod, když splníš, pomůže ti dosáhnout všech ostatních bodů, které jsme zmínili a které má člověk tak rád.

 4. K dosažení pocitu spokojenosti ti pomůže, když se budeš dívat na lidi, kteří jsou na tom hůře než ty. Pokud jsi chudý, vzpomeň si na lidi, kteří musejí velice tvrdě dřít, a to za nesnesitelných podmínek, aby si vydělali nějaké drobné a žijí, jak se říká: „z ruky do úst.“ Ale nemusíme chodit daleko. Můžeme vidět bezdomovce, lidi, kteří hledají svou obživu v popelnicích – a jiné podobné věci. Ve sbírce imáma Ibn Mádži vypráví Abu Hurajra (rAa) o Prorokovi (sAs), že řekl ve významu: „Dívej se na toho, kdo je na tom hůře než ty a nedívej se na toho, kdo je na tom lépe než ty, neboť to ti pomůže ocenit a vážit si darů Alláha, které ti dal.“

 5. A teď si řekneme výrok, který doporučuji všem, kteří si stěžují a nejsou spokojeni s tím, co jim Alláh dal. Tento výrok je pro tyto lidi výborným lékem a všichni bychom ho měli mít neustále na mysli. Ve sbírce imáma Tirmidhího a imáma Ibn Mádži čteme výrok o Prorokovi (sAs), že řekl ve významu: „Kdo se ráno probudí a je v bezpečí, je zdravý a má obživu na celý den, je to jakoby měl vše na světě“ (v tom významu, že má ty nejcennější věci a že by měl být spokojený a neměl si stěžovat, a to i proto, že na světě je hodně lidí, kteří nejsou v bezpečí, kteří jsou nemocní nebo nemají co jíst).

 6. Vždy dělat du‘á (prosit Alláha) o to, aby nám dal tento obrovský dar a byli spokojeni s tím, co nám přidělí. Prorok (sAs) říkal v jednom du‘á mj. ve významu: „Alláhu, dej mi spokojenost po rozhodnutí“ (tzn. dej mi ten dar, abych byl spokojený s tím, co rozhodneš) a v du‘á zvaném Istichára (když člověk váhá mezi dvěma věcmi, pomodlí se dvě rak‘a a udělá toto du‘á ) je část, ve které se říká ve významu: „… a dej mi za osud dobré, ať už je kdekoliv, a pak mě nech, ať jsem s tím spokojený.“

Dobré výsledky spokojenosti:

Spokojeností se člověk zbaví starostí a nervozity, které člověka občas zasáhnou. Také se tím muslim přiblíží k Alláhu, pomůže mu to se více spoléhat na Alláha a být s Ním více svázaný. Tato vznešená vlastnost také způsobí, že má člověk klid v duši a je schopen se vyrovnat se vším, co ho v životě potká.

A nakonec prosíme Alláha, aby nám dal ten vzácný a krásný dar a abychom byli spokojeni s tím, co rozhodne a co nám přidělí.