Očištění duší od hříchů (2.díl)

Datum: 23. 09. 2005
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Dnes budeme pokračovat v povídání o praktických krocích k přípravě na příchod ramadánu. Zmínili jsme dobrovolný půst a opuštění hříchů ještě před příchodem ramadánu. Poté, co jsme se v minulém týdnu seznámili s nebezpečím hříchů a jejich následky a se zločinem zveřejňování hříchů, si dnes řekneme praktické kroky, které nám pomohou hříchů zanechat.

Těmito kroky jsou:

  1. Neustálý dhikr (připomínání si Alláha) – Alláh říká: „a ty, kdož uvěřili a jichž srdce se uklidňují při vzpomínce na Alláha - jak jinak, než vzpomínkou na Alláha se mohou srdce uklidnit?“ (Hrom, 13:28). V Sahíh Al-Buchárí vypráví Abú Músá Al-Aš‘arí o Prorokovi (sAs), že řekl: „Ten, kdo si připomíná Alláha, je v porovnání s tím, kdo tak nečiní, jako živý a mrtvý.“ Též ve sbírkách At-Tirmidhího se píše: „Nějaký muž se zeptal Proroka (sAs): ‚Islámských přikázání je už na mě mnoho. Poraď mi něco, čeho bych se mohl držet.‘ Odpověděl: ‚Nechť si tvůj jazyk neustále připomíná Alláha.‘“ Dhikr je jeden ze způsobů uctívání, který je velice snadný a zároveň odměna za něj je obrovská. Například slova: „lá iláha illalláhu wahdahu lá šaríka lah, lahulmulku wa lahulhamdu wa huwa ‘alá kulli šaj-in qadír“. Ve sbírkách Sahíh Al-Buchárí a Sahíh Muslim je zaznamenáno o Prorokovi (sAs), že řekl, že ten, kdo řekne tato slova stokrát za den, dostane takovou odměnu, jako by osvobodil deset otroků, dostane sto hasana (dobrých skutků), Alláh mu dále vymaže sto sajji-a (špatných skutků) a tato slova mu budou ochranou před šajtánem až do večera. Dalšími podobnými slovy jsou: „subhán-Alláh wa bihamdih“ . Ve sbírkách Sahíh Al-Buchárí a Sahíh Muslim se píše, že kdo řekne tato slova stokrát za den, budou mu vymazány všechny jeho špatné skutky, i kdyby jich bylo jako pěny na moři. Zamysleme se nad těmito slovy – jsou tak snadná a zároveň je za ně taková odměna. K největším způsobům dhikru však patří četba Koránu. My se právě chystáme vstoupit do měsíce Koránu – každý z nás by si proto měl určit přiměřený počet stránek z Koránu, které bude číst denně, a to zvláště při ramadánu, ale i během celého roku. Ve sbírkách Sahíh Al-Buchárí a Sahíh Muslim Prorok (sAs) říká: „Ten, kdo bezchybně recituje Korán, bude v Soudný den s anděly, kteří jsou přiblíženi Alláhu; a kdo recituje Korán a je to pro něj těžké, má dvě odměny.“ V Sahíh Muslim říká Prorok (sAs): „Čtěte Korán, neboť v Soudný den přijde požádat o milost pro ty, kteří ho na tomto světě (pravidelně) četli.“ Prvním praktickým krokem ke zbavení se hříchů je tedy recitování Koránu. Ten, kdo recituje Korán, dostává pocit, že musí opustit hříchy a začít být poslušný Alláha.

  2. Muslim musí dbát na to, aby se přátelil pouze s dobrými, zbožnými muslimy a nepřátelil se s těmi špatnými. Prorok (sAs) řekl: „Dobrý a špatný společník jsou jako prodavač parfémů a svářeč kovu. Prodavač parfémů tě buď navoní, nebo ti prodá parfém nebo od něj ucítíš krásnou vůni – zatímco svářeč kovu ti buď spálí šaty, nebo od něj ucítíš odpuzující puch.“ Prorok (sAs) také řekl: „Člověk je na stejné cestě, na jaké je jeho přítel. Ať si dá proto každý pozor na to, s kým se přátelí.“ Proto k věcem, které člověku pomáhají v zanechání hříchů patří zejména opuštění špatných přátel a doprovod těch dobrých. Dobré přátele člověk nalezne v mešitě, v místech, kde si lidé připomínají Alláha, mezi lidmi, kteří se účastní dobročinných akcí apod.

  3. Spojit se s mešitou a opustit místa, kde se hřeší, jako jsou diskotéky, bary, nevěstince apod. Toto je velice praktický krok k opuštění hříchů.

Nakonec prosíme Alláha, aby nám pomohl k Jeho poslušnosti a k zanechání hříchů.