Láska k Prorokovi, mír s ním (4.díl)

Datum: 28. 04. 2006
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu, dnes se setkáváme počtvrté u povídání o lásce k Prorokovi (sAs), které má za cíl vyzdvihnout jeho osobu a znásobit lásku k němu v našich srdcích, která by měla být větší než láska ke komukoli jinému v tomto životě. V minulém povídání jsme si uvedli dva praktické prostředky, které nás dovedou k této lásce, a byly to poslušnost a následování Posla Alláhova (sAs) a studium jeho života, kterým získáme mnoho příkladů a ponaučení.

Proto milí bratři a sestry, vezměme si příklad ze vznešeného chování Proroka (sAs) a použijme ho v našem každodenním životě, aby se láska k němu v našich srdcích znásobila a prosme Alláha o pomoc, jelikož On je na blízku a naši prosbu vyslyší.