Manželství a jeho statut (5.díl) - společná práva manželů

Datum: 27. 06. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v Islámu,
v předešlých kázáních jsme hovořili o právech manžela a manželky, a dnes budeme mluvit o právech společných, s tím, že tato práva vznikla proto, aby manželský život byl řádný, čistý a klidný. Tato práva se dají shrnout do dvou hlavních částí. První částí je společné právo Věrnosti a důvěrnosti. Je to právo, které by mělo být samozřejmostí k sobě navzájem. Abychom z toho vyvodili, že věrnost manželského páru je základem k prožití šťastného, požehnaného a spokojeného života. Alláh (Subhanahu wataala), nám díky jeho milosrdenství seslal tento příkaz po proroku Muhhamadovi (sallaalahu alajhi wasallam), proto bychom rádi tuto vlastnost získali a tak správně žili. Kdo se jimi bude řídit, chybu neudělá.
Důležitou rolí ve vztahu manželském je komunikace. Týká se to jak pouhého oslovení až po vážná témata. Mohammed (sallaallahualajhiwasalam), když volal na svou manželku Ajšu (radjaallahuanhá), volal ji zdrobnělým jménem jak měla ráda, aby to znělo sladce. Ale také vymýšlel různé společné soutěže, aby věděla, že je s ní spokojen. Věřící ženy a muži na sebe nikdy nepřenášejí své špatné nálady a denní strasti a už v žádném případě ne záměrně. Na naši drahou polovičku působí vždy kladně, přijdeme-li s utěšující a šťastnou náladu, s hebkým upřímně něžným úsměvem nebo s úplně nevinným dárečkem. Věřící muž by měl svou manželku znát, aby věděl, co jeho milovaná od něho očekává. To platí i u věřící manželky. Někdy se stává, což je velmi škodlivé, že se vzájemně urážejí, hádají a to narůstá až do takové šíře, že zapomínají na to, že jejich děti je poslouchají a nic jim neunikne. Těmto manželským párům doporučujeme velkou trpělivost, kterou Alláh (Subhanahu wataala) hodně ocení. V případě nechtěné chyby manželé nikdy nemají šetřit na přiznání chyby a řádné omluvě.
Další velmi důležitou radou je pravdomluvnost mezi manžely. Lhaní je Alláhem (subhanahuwataala) zakázáno ve všech věcech a tedy i v manželství. Je to ukazatel nevěrnosti v manželském životě. Spadá sem i zbytečné podezírání své manželky nebo manžela v různých věcech, kde má satan velké pole možností. Pozor na to, muslimové, snažme se v manželství a v rámci celé rodiny si co nejvíce pomáhat v jakékoliv době, ať se jedná o dobu štěstí i neštěstí, spokojenosti nebo strasti, test nebo zkoušku.

Druhou neopomenutelnou součástí manželského vztahu je chování a morálka při milovaní (pohlavním styku) v manželství. Protože je to od Alláha (SubhanahuWataala) štědrost a cesta v získání dobrých skutků (hasany). Už i tím, že poslechneme našeho Pána když říká, nedělejte to v období menstruace a po porodu (Súra Kráva verš č.222….) Podle vědců je přípustné v této době mazlení bez dotyku genitálií. Anální sex je v islámu velmi přísně zakázán.
Nezapomeňte na Sunna našeho proroka Muhammada (SAS), který nás učil říkat před pohlavním stykem: „Ve jménu Alláha, O Alláhu odstraň od nás satana a odstraň jej i od případného životního daru (tím myslí dítě).“ A na co zase upozorňoval je, abychom o věcech týkajících se intimních manželských záležitostí nikdy nemluvili na veřejnosti. Je to tajemství mezi manžely.

Sňatek je významným právem muže a ženy a uspokojení pohlavního pudu v manželství nás chrání před hříchem. Uspokojujte se navzájem, aby jste byli na takové úrovni, která je pro vás dostačující před nežádoucím hříchem. Podle hadíthu: „Žena, která odmítne svého muže bez vážného důvodu je obklopena do rána anděly, kteří za ni bědují.“ Islámské důvody jsou jasné - odmítnutí může být v průběhu menstruace, po porodu, když se drží povinný půst, a samozřejmě v onemocnění (těžkosti atd.). Na lehce získanou odměnu (hasanu) navážu i ke konci kázaní a tou je při opakovaném milování průběžný abdest. Mohammed (SAS), říká: „Kdyby se chtěl někdo milovat opakovaně, ať mezi tím udělá wudduu (očistu).“ Čiňte si v manželství jen krásně věci, a zpříjemňujte si život věcmi jakou jsou parfémy a krásné oblečení. Na závěr a na to nezapomínejte, abyste své počínání, co se týče manželských postelí, vždy skryli před zraky svých dětí.