Výchova dětí v islámu (1.díl)

Datum: 04. 07. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v islámu,
V minulých kázání jsme mluvili o manželství , posuzovali jsme ho z různých stran a probrali jsme práva a povinnosti manželů.

Dnes budeme mluvit o důležité části muslimského domu – o dětech a jejich výchově. Probereme práva dětí vůči svým rodičům, což do významu je stejně důležité jako práva mezi manželi.
Nevědomost práv dětí a jejich nedodržování a porušování v rámci islámu je záležitost alarmující a nebezpečná. A právě tato nevědomost v budoucnosti plodí zdegenerovanou, nesprávně se chovající společnost. Je naší povinností upozornit rodiče na závažnost věci a alarmovat na nedodržování a ochuzování práv dětí.

Varování před nedbalostí ve výchově dětí:

Podstata zodpovědnosti rodičů vůči dětem je ochránit je před odchýlením se ze správné cesty a ochránit je před neznabožstvím a přidružováním k Bohu, zblouděním a upadnutím v hřích a hlavně vést děti na cestu poslušnosti a víry.
Řekl Bůh nejvyšší: „Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení“. /Zákaz:6/
Mnoho rodičů jež neposkytli svým dětem náležitou islámskou výchovu ba opomněli náboženství vůbec, pomohla k oddálení se jejich dětí islámu a mnohdy vedlo k naprostému ateismu . Mnohý model muslimské rodiny zde na Západě vychoval z potomka ateistu a neznaboha. Kde je odpovědnost a kde je svěřená důvěra?

Jak můžeme ochránit své děti v této cizí společnosti?
Kroků na ochranu dětí v této společnosti je mnoho a všechny musíme brát v úvahu. Některé jsou již před narozením dítěte a jiné následují.

Postupy péče o děti před jejich narozením

Toto malé povídání byl pouze úvod k tématu výchovy dětí.
V příštím setkání si popovídáme o postupech péče o děti po narození a jejich práva hned po narození a způsoby vedoucí k správné islámské výchově, bude-li Bůh chtít.