Noční cesta (1.díl)

Datum: 12. 10. 2001
Imám: Khaled Shafey

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
v těchto dnech si muslimové na celém světě připomínají jednu z nejvýznamnějších událostí, která se přihodila za života našeho proroka Muhammada (NBŽM), jeho Noční cestu ze Svaté mešity v Mekce do mešity nejvzdálenější (al-Aqsá) a vzestup na nebesa.

Bůh řekl v súře Noční cesta, verš 1 (ve významu): „Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá svá znamení. A On věru je slyšící a jasnozřivý.“
Příběh o Prorokově cestě na nebesa je pak podrobně popsán v súře Hvězda.

Lidé v Mekce nemohli uvěřit tomu, že by Muhammad (NBŽM) mohl během jedné noci cestovat do al-Aqsá a zpět, ale neuvědomovali si, že Prorok nikdy neřekl, že cestoval vlastními silami, řekl naopak, že s přemístil Boží silou. Zeptáme-li se, jestli to Bůh může učinit, odpověď zní – jistěže může. Nemusíme tedy o ničem pochybovat nebo se domnívat, že to byl jen sen. Bůh má sílu a schopnost učinit cokoliv, Bůh stvořil vesmír a zákony a je schopný cokoliv a kdykoliv změnit.

Prorokova cesta se uskutečnila krátce poté, co byl Prorok těžce zasažen smrtí své milované ženy Chadídži a také svého strýce Abú Táliba, který pro něj znamenal ochranu před pronásledováním od nevěřících. Byla pro něj darem, posílením a povzbuzením.

Je několik poučení, které si můžeme vzít z této cesty:
  1. Musíme věřit, že skutečná ochrana a skutečné vedení přichází jen od Boha. To je důležité především pro lidi, kteří si myslí, že jsou závislí pouze na své síle, penězích nebo na jiných lidech.
  2. Znamená první vztah mezi muslimy a Mešitou vzdálenou. Bůh říká, že toto místo je mešitou a že zemi v jejím okolí požehnal. O to víc je pro muslimy svatá mešita sama. Tento vztah začal ještě před emigrací z Mekky do Medíny, protože k Noční cestě došlo asi rok a půl před hidžrou.
  3. Když Prorok (NBŽM) ztratil základní ochranu po smrti svého strýce, nepřestával žádat Boha, aby jej ochránil a pomáhal mu, a nepřestal zvát lidi k islámu – v tom je poučení pro nás v této době, abychom chránili naše svatá místa a bránili naše náboženství před negativní kampaní ze strany většiny médií, i když cítíme, že jsme slabí.

Závěrem – během své cesty z al-Aqsá na nebesa Prorok obdržel velký dar od Boha pro všechny muslimy – a to je modlitba. Bůh vyzval všechny věřící k podobnému vzestupu jako učinil Prorok (NBŽM). Každý věřící během modlitby stojí před Bohem a není mezi nimi žádný prostředník.
Bůh řekl v súře 96, verš 19 (ve významu): „Padni na tvář svou a k Bohu se přibliž.“