Ramadán 1422H (3.díl) - měsíc Půstu

Datum: 23. 11. 2001
Imám: Khaled Shafey

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
mějme radost z ramadánu, měsíce, ve kterém byl seslán Korán, kdy byly zjeveny první jeho verše, kdy brány ráje jsou dokořán a brány pekla jsou zavřeny, měsíce trpělivosti a dobročinnosti.

Prorok Muhammad (NBŽM) byl tázán na nejlepší dobu pro dávání almužny, a odpověděl, že nejlepší je dát almužnu v ramadánu. Prorok měl proslov v poslední den ša'abánu o ramadánu a řekl: "Požehnaný měsíc je příležitost. Má jednu noc, která je lepší než 1000 měsíců. Půst je v něm povinností, večerní modlitba taráwíh je sunna. Kdo dělá nepovinnou modlitbu nebo jakýkoliv dobrý skutek v tomto období, je to jakoby udělal přikázaný čin v jiné době, a kdo provede povinnost v tomto měsíci, je to jakoby totéž udělal 70x v jiném měsíci. Je to měsíc trpělivosti, a odměnou za trpělivost je ráj. Cítíme, že živobytí pro nás vzrůstá, v čemž je požehnání od Boha. Kdo nakrmí postícího se (i mlékem, datlemi nebo vodou), jeho hříchy budou smazány a on vyvázne z pekla. Dostane tím dvojnásobnou odměnu, jednu za svůj půst a druhou za to, že nakrmil druhého. V prvních deseti dnech ramadánu je milosrdenství, ve druhých deseti odpuštění a v posledních deseti nás Bůh ochrání od pekla."

Drazí, v tomto měsíci nyní žijeme. Plníme všechny podmínky, za které si zasloužíme všechno to požehnání? Postíme se opravdu? Jak jsme řekli minulý týden, půst neznamená jen vzdát se jídla a pití, ale všechny naše smysly a orgány, jako oči, uši, jazyk, ruce – vše se musí zdržet věcí, které jsou zakázané.

Řekněme si teď o jednom z důležitých orgánů v našem těle, kterým je jazyk. Prorok (NBŽM) řekl v jednom výroku jednomu ze svých společníků na otázku, za co se dostane do ráje: "Kontrolujte svůj jazyk." Společník opakoval svou otázku a Prorok řekl: "Nejčastější důvod pro vstoupení do pekla je právě kvůli tomuto orgánu." Jazyk vás může přivést do nejvyššího stupně v ráji, když jej používáte nejlepším způsobem, a může vás také uvrhnout do nejnižší úrovně v pekle.
Takže, bratři a sestry, držte svůj jazyk od špatných věcí, od klamání, křivé přísahy, lži, pomluv, zesměšňování a podobně.

Bůh říká v Koránu, v súře Qáf, verši 18, ve významu: "A člověk nevyřkne slovo jediné, aniž je u něj připraven dohlížitel." Musíme tedy používat svůj jazyk jen pro dobrá slova, v jiných případech je lépe mlčet. Můžeme ho použít k připomínání dobrého a zakazování špatného, k opravování činů ostatních, k vyučování vědy, k vedení lidí a osvětě, k modlitbě, čtení Koránu, připomínání si Boha a podobně.

Drazí, během tohoto měsíce se máme více soustředit na prosbu k Bohu, žádat Boha o odpuštění pro nás a pro všechny muslimy, modlit se za muslimy v Palestině, Čečensku, z nápravu situace v Afghánistánu, žádat Boha o vše, co potřebujeme, ale musí to být halal (povolené), a opakovat své modlitby. Bůh nemusí na naše modlitby odpovědět okamžitě, může odpovědět později nebo až v Den posledního soudu. Nezapomeňme také, že někdy se člověk modlí za něco, o čemž je přesvědčen, že je to dobré a ve skutečnosti to pro něj dobré není.

Takže musíme být trpěliví a splnit všechny podmínky, které splnění proseb vyžadují – jíst halal (povolené) jídlo, dělat vše co je povinné a držet se daleko od zakázaného, bát se Boha a být Mu blízko celý život, ať je pro nás lehký nebo těžký.