Přidružování k Bohu (2.díl)

Datum: 04. 01. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
dnes navážeme na promluvu z minulého týdne, a to o chybách v chování, kterých se někteří muslimové mohou dopouštět, a to aniž by si to někdy sami uvědomovali. Tyto omyly a chyby mohou muslima dovést až k přidružování a k nevěrectví. Minule jsme si řekli, že přidružování (širk) je největší z největších hříchů a dnes budeme v tomto tématu pokračovat dalšími příklady.

 1. Obětování (zvířete) pro něco jiného než pro Alláha by byl širk a to nesmíme udělat.

  Alí ibnu Abí Tálib řekl: "Prorok (nmAž)mi vyprávěl čtyři věci: -Alláh proklel toho, kdo obětuje jinému než Alláhovi. –Alláh proklel toho, kdo proklíná své rodiče. –Alláh proklel toho, kdo pomáhá a ochraňuje člověka, který spáchal velké hříchy, např. trestné činy. –Alláh proklel toho, který změní hranice pozemku a přivlastní si půdu někoho jiného."


 2. Když přísaháme, nesmíme přísahat při něčem jiném, než při Bohu.
  Jestli někdo přísahá např. při svých rodičích, svých dětech apod., tak je proti tomu, co říkal Prorok (nmAž), který řekl: "Kdo chce přísahat, ať přísahá při Bohu, nebo ať mlčí." Někteří lidé by třeba přísahali při prorocích nebo při Proroku Muhammadovi (nmAž), ale on sám to zakázal. Říkal, že když je někomu přísaháno při Bohu, tak by měl být spokojený. Pokud spokojený není, pak není na straně Boha. Někteří muslimové však přísahají při Bohu hodně často a při každé maličkosti, a je to už jejich zvyk. To je také zakázáno a musí toho zanechat.
  Někteří obchodníci dělají tu věc, že přísahají při Bohu, když prodávají, a přísahají, když nakupují (hovoří-li o ceně, o kvalitě, o svých penězích atd.). Muhammad (nmAž)k tomu říká výrok: "Se třemi typy lidí Alláh nemluví o Soudném dni a mají u něj bolestivý trest: 1) starý muž, který je cizoložník, 2) chudý člověk, který je neskromný (povýšený, nafoukaný), 3) člověk, který by neprodal, aniž by nepřísahal při Bohu a nekoupil, aniž by nepřísahal při Bohu."


 3. Další věc, která je zakázaná, je pověrčivost. Např. věřit, že něco přináší neštěstí – sova, černá kočka apod. Muhammad (nmAž)řekl, že pověrčivý člověk přidružuje k Bohu. Věří, že nějaká věc mu přinese neštěstí nebo ho naopak ochrání. Když člověk uvidí něco, co nemá rád nebo co ho tíží, má říct: "Pane Bože, nic nepřinese dobro než Ty a nikdo neodstraní špatnost než Ty, a není moci a není síly než od Tebe." Pokud se ve společnosti objevují takové zvyky jako pověrčivost, jsou to nemoci a máme je řešit a vzdálit se od nich.


 4. Z velkých hříchů (al-kabá'ir) je mezi sedmi největšími uváděna i magie. V islámu nesmíte věřit v kouzelnictví, ani se ptát mága nebo kouzelníka, co se přihodí zítra nebo v budoucnosti.
  Je hadíth Proroka (nmAž): "Kdo by navštívil kouzelníka a věřil mu, jako by nevěřil, co přinesl Muhammad."
  Jiný hadíth je: "Kdo by uvěřil v to, co řekl kouzelník, nebude od něj přijata modlitba po 40 dní."Jistotu toho, co se stane v budoucnosti, má jen Alláh. A nesmíme věřit člověku, který tvrdí, co se stane v budoucnosti. I když kolem sebe posloucháme mnoho věcí, které by napovídaly tomu, že lze předpovědět budoucnost, nemáme tomu věřit, i kdyby se něco z toho posléze vyplnilo.

Některé předpovědi však mají vědecký základ a ty Islám podporuje a uznává (např. předpověď počasí, výpočty pohybu nebeských těles apod.)

Co je zakázáno je tvrdit něco, že se to stane, například předpovídat životní osudy, ačkoliv o tom nemůžeme mít žádné znalosti. Ani Prorok (nmAž)nevěděl o tom, co se stane v budoucnosti, kromě toho, co mu Bůh objasnil.

Naše srdce nesmí být závislé na ničem jiném, jen na Bohu. Jediný On, kdo má sílu a může nám dát dobro nebo odepřít dobro. Když se nám stane něco špatného, máme se hned vrátit k Bohu.