Alkohol "Al Chamr" (1.díl)

Datum: 11. 01. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Alláh nám uložil některé povinnosti, které muslim nesmí zanedbávat. A také nám zakázal některé věci, jejichž hranice nesmíme překročit a spadnout do nich. Je to velké milosrdenství od Boha, že nám tyto věci objasnil, co je povolené a co je zakázané.

Prorok (nmAž) řekl: "Co je povolené, je jasné a co je zakázané, je jasné. A mezi nimi se nachází mnoho věcí, které je pro mnoho lidí těžké zařadit, které mnoho lidí nezná. Ten, který nechá tyto věci, o kterých si není jistý, má své náboženství čisté a nevinné. Pokud však někdo dělá nejisté věci, o kterých není schopen říci, jsou-li povolené nebo zakázané, dostává se do hříchu."

Za překračování hranic, které Bůh v Koránu určil pro věci zakázané, přijde trest. "Kdo však neposlechne Boha a Posla Jeho a překračuje omezení Jeho, tomu Bůh dá vstoupit do ohně a tam nesmrtelný bude – a pro něj určen je trest zahanbující." (4:14).

A když muslim pozná, že nějaká věc je zakázána, má se od ní ihned vzdálit, aby byl poslušný Boha. Prorok Muhammad (nmAž) řekl: "Z toho, co jsem vám přikázal, dělejte, co můžete. A s tím, co jsem zakázal, s tím přestaňte!"

Musíme věřit tomu, že když nám Bůh něco zakazuje, tak je v tom moudrost, kterou On zná. Některé z těch moudrostí může někdy někomu objasnit, některé nám zůstávají skryty. Muslim by si měl být vždy jistý, že vše, co nám Bůh přikázal, jsou pro nás věci dobré a prospěšné, a to, co nám zakázal, jsou pro nás věci škodlivé.

V islámu jsou všechny věci povolené, kromě těch, které Bůh označil jako věci zakázané.

Pokud máme nějakou věc v oblibě nebo po ní toužíme, tak to není rozhodující pro to, jestli je povolená. Muhammad (nmAž) říkal, že peklo je obklopeno touhami a ráj je obklopen obtížemi. To znamená, že věci, po kterých toužíme, často vedou do pekla.

Jedna z věcí, po které lidé mohou toužit, je chamr. Pod tímto slovem rozumíme takové látky, jejichž požití nás může přivést ke ztrátě vědomí nebo k omezení myšlení, sebekontroly a ovládání. Patří mezi ně například alkohol. Bůh i Prorok (nmAž) chamr zakázali a často nás před ním varují. Nebyl však muslimům zakázán najednou, ale po krocích.

Poprvé Alláh říká o chamru, že je v něm veliký hřích, a malý užitek. "Dotazují se tě na chamr a hru majsir. Rci: 'V obou z nich je pro lidi hřích těžký i užitek, avšak jejich hřích je větší než užitek.'" (2:219).
Ten užitek může být třeba z obchodování s touto věcí, může mít i zdravotní prospěch. Z tohoto verše však muslimové pochopili, že chamr má dvě stránky, a že je velmi škodlivý. Proto se na něj začali dívat jinak, jejich srdce jej začala nenávidět. Za krátkou dobu Alláh zjevil verš, který v překladu zní: "Vy, kteří věříte! Nepřibližujte se k modlitbě, jste-li opilí, dokud nebudete vědět, co říkáte; …" (4:43).
Tím bylo zakázáno, aby se modlili pod vlivem alkoholu. To byl další stupeň v zákazu alkoholu a duše muslimů byly více připraveny k tomu, aby byl chamr zakázán úplně. Poté, co Bůh seslal tyto dva verše, Umar ibn Al Chattáb řekl: "Pane Bože, udělej nám jasno ve věci chamru." Sám Umar totiž od začátku tušil, že alkohol a jemu podobné věci budou zakázány, a chtěl si v tom být jistý.
Teprve potom přišla slova Koránu, která by se dala přeložit přibližně takto: "Vy, kteří věříte! Chamr, hra majsir, obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věru věci hnusné z díla satanova. Vystříhejte se toho – snad budete blaženi. Satan chce mezi vámi podnítit pomocí chamru a hry majsiru nepřátelství a nenávist a odvést vás od vzývání Boha a modlitby. Přestanete s tím tedy?" (5:90-91). Po zjevení tohoto verše se všichni sahába zřekli alkoholu úplně a všechen jej vylili na ulici.

Možná se v chamru skrývá nějaká chuť, nějaká touha, něco, co může člověku přikrášlit situaci nebo jeho pocity, dát mu na chvíli zapomenout na jeho problémy. Ale nezapomeňte na to, že peklo je ohraničeno touhami, věcmi, po kterých lidé touží.

Prorok Muhammad (nmAž) říkal: "Pijani budou o Soudném dni přinuceni, aby pili hlínu s názvem Chabál. Sahába se ho ptali, co je to za hlínu Chabál. Prorok řekl, že je to pot lidí z pekla."

Lidé mohou dávat chamru různá jména, např. duševní nápoje, osvěžení duše apod., ale jsou zakázány, ať se pojmenují jakkoliv. Prorok (nmAž) řekl: "Všechno, co vede k opilosti, je chamr, a každý chamr je zakázaný." Také říkal, že jestli velké množství něčeho vede k opilosti, tak i malé množství této látky je zakázáno.