Země posvátná (1.díl)

Datum: 22. 03. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
která země ze všech zemí je nejdražší a nejposvátnější, která je ze všech zemí nejhezčí, a je požehnaná.

Donedávna přebývala v míru a v pokoji. Co se s ní stalo dneska, že se z ní užírá na stole obklopeném zloduchy?

Před nedávnem se v ní prorok Muhammad(nmAž) modlil v čele proroků. Co se s ní stalo dneska, že ji pustoší zlořádi. Před nedávnem tam žili bohabojní a čestní lidé, žili tam proroci. Jak to, že se z ní teď stala nešťastná země?

Jaký hřích udělali její lidé nevinní? Jak by mohli žít v pokoji, když minutu od minuty střela zasáhne dítě z jejich dětí, aniž by litovala. Čím se přikryjí její děti, když letadla se na ně řítí dnem i nocí. A tanky tam nenechaly pro kojence ani postel. Ani hnízdo se nenechalo pro ptáky, a během chaotické střelby byla zraněna mírová holubice.

Dávný konflikt kolem al-Aqsá urovnal už Umar ibn al-Chattáb. A po něm tam zavládl mír a pokoj. Mešity, kostely a synagogy přestaly být od sebe vzdáleny. Kam dnes Umar ibn al-Chattáb odešel? Proč země přestala rodit takové jako byl on? Takového, který žije jen pro Alláha. Takového, který necítí klid, až všichni kolem něj cítí klid. Takového, který se neusmívá, dokud se úsměv neobjeví na tvářích dětí. Proč jste od Alláha tolik vzdálení. Nepřejete si dostat se do ráje? Anebo na požehnanou zemi jste už zapomněli?

Ty, ať žiješ kdekoliv, máš velikou zodpovědnost před Alláhem za každou slzu na každé tváři. A co kdyby ti byla o Soudném dni položena otázka – co jsi udělal pro ty sirotky a lidi bez domova? Dávej pozor, nadbytečný majetek tvůj je jejich právo. Tvůj nadbytečný čas už přestane být tvůj. Ale pokud to ani to nemáš, jsi povinen dělat prosbu stejně tak, jako prosíš Alláha pro sebe, nebo ještě víc. Měj naději, není ti dovoleno obléci si oděv zoufalství. A nezapomeň na to, že všechno zlé, co se nám na této zemi stane, stane se jen proto, že jsme tolik vzdálení od ustanovení Alláha. Připomeň si, že tam, v okolí al-Aqsá byla zjevena Tóra Mojžíšovi, a Ježíšovi byly zjeveny Evangelia a náš prorok Muhammad (nmAž)právě z této mešity byl vynesen na nebesa při Noční požehnané cestě. Právě proto požehnaná země by tě měla zajímat, pokud opravdu patříš k bohabojným.

Nezapomeňte, že Alláh říká: „… Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění.“ (13:11)