Právo na svou zemi

Datum: 29. 03. 2002
Imám: Khalid Hakimi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
jak Alláh uvádí v Koránu, svatá místa v Mekce i v Palestině nelze oddělit. Svaté místo Al-Aqsá je místem, které bylo první qiblou pro muslimy, k ní vedla Noční cesta Proroka. Chalífa Umar ibn al-Chattáb přijel převzít toto město a uzavřel s jeho obyvateli smlouvu, která jim všem dávala náboženská i ostatní práva.

To, co se dnes děje v Palestině, je velká zkouška pro muslimy. Islámský národ od svého počátku chránil svá svatá místa a bojoval za ně i za své země a ochraňoval lidi jiné víry žijící na muslimských územích.

Palestinu a al-Quds nesmíme oddělit od muslimského světa. Je to země všech muslimů.
Kdo sleduje verše Koránu a rozumí jim, nikdy nebude zoufalý, nikdy neztratí víru, že islám nakonec zvítězí. Buď zvítězí díky nám nebo jiným. A záleží to jen na nás, jestli chceme být vítězi!

Nezapomínejme, že vítězství je spojeno s trpělivostí. Nezapomínejme na verš Koránu: „Se strastmi i úleva přichází. A věru, že se strastmi i úleva přichází.“ (94:5-6)

Nezapomínejme, že muslimové jsou jako jedno tělo, když bolí nějaká jeho část, celé tělo cítí bolest. My muslimové máme povinnost vysvětlit lidem pravdu. Hodně dnes slyšíme o Palestině. Nenechme si pravdu pro sebe a pokusme se ukázat ji lidem.