Palestina hoří

Datum: 12. 04. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
před chvílí byli zabíjeni po jednom, teď vesnice po vesnici. Před chvílí byli pohřbíváni po jednom, ale teď nechávají mrtvé na cestě, aby děti nemohly utéct a aby ranění nemohli do zbořených nemocnic. A pošlapala se všechna lidská práva, i mezinárodní pravidla a konvence. Evropská unie chtěla přitlačit na Izrael, ale nevěděla jak a čím, než úsměvem a slovy. OSN má dovolenou. A Šaron má zelenou od prezidenta Bushe, protože pronásleduje teroristy mezi knězi a šejchy. A všichni už jsou teroristé, kromě těch, kteří se narodili jako Židé. A na druhé straně nikomu nedovolí, aby se stal Židem. A očekáváme od nich na zemi ještě mír a spravedlnost?

Alláh říká: "A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou židé, a ti, kdo k Bohu přidružují;..." (5:82)

Všechno toto však v jejich historii nebylo nic nového. Nezabili jen obyčejné lidi, ale zabíjeli také posly a proroky. A jejich jazyky nepřestanou říkat: "Boží ruka je spoutána okovy." (5:64)

Alláh také říká: "Bůh věru slyšel řeči těch, kdož hovořili: "Bůh je chudý, zatímco my jsme bohatí!" A zapíšeme si dobře slova jejich i jejich bezprávné zabíjení proroků a pak jim řekneme: "Ochutnejte trestu spalujícího za to, co ruce vaše předtím konaly!" A Bůh věru není nespravedlivý ke služebníkům svým." (3:181-182)

Proč by musela být celá Palestina pro Židy? Palestina je pro Palestince, z nichž každý si vybere svou víru. Ty, jako muslim, měl bys bojovat kvůli míru v požehnané zemi. Bojovat za ty dobré lidi, bez ohledu na jejich víru.

Jim teď nejde o ztracenou zemi, ale o jídlo, práva a životy, které ztratili. A kdo z nich nezemře střelou, tak zemře hladem. Nebuďte lakomí a snažte se něco změnit, přes organizace pro lidská práva, mezinárodní nadace. Každý podle svých možností. Ale zapomínat na ně ti islám v žádném případě nedovolí. Měl bys začít bojkotovat výrobky všech firem, podporující konflikt v Palestině. A nebuďte zoufalí, Alláh zajisté podpoří Jeho bohabojné služebníky.