Slabost ve víře a její projevy (2.díl)

Datum: 21. 06. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
dnešní promluva bude navazovat na téma z minulého pátku, o slabosti ve víře. A to v tom, co je dále projevem oslabování víry:
Tak to byly jen některé další příznaky slabosti víry. Je na nás, aby se každý sám podíval na sebe a snažil se být daleko od nich.

Teď se seznámíme s některými příčinami, které vedou k oslabování víry:
Jestliže člověk dává příliš najevo svou lásku ke svému okolí i ke své rodině před láskou k Bohu, způsobuje to slabost ve víře. Ale pokud miluje svou rodinu vyváženě, poslušen Boha, jeho víra naopak sílí. A příště budeme hovořit o posílení víry v srdci.