Bohabojnost

Datum: 19. 07. 2002
Imám: Džamal Al Humajlí

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
každé naše páteční kázání začínáme připomenutím, jak důležitá je v životě muslima bohabojnost.
Alláh řekl: "A věru jsme přikázali těm, jimž dostalo se Písma před vámi, i vám samým, abyste byli bohabojní." (4:131)

Řekněme si nyní, co je to bohabojnost. Bohabojnost znamená, aby muslim postavil mezi sebou a trestem Božím překážku, a toho docílí tím, že bude konat dobré skutky a vyhne se konání hříchů. Zbožní lidé jsou ti, kteří věří v jediného Boha a bojí se Ho, což projevují tím, že se vyvarují všech hříchů, které On zakázal, a také Ho milují, a proto konají všechny druhy skutků, které jim předepsal.

Plody bohabojnosti

Znaky bohabojnosti
Překážky bohabojnosti
Závěrem