Příchod archanděla Gabriela

Muhammad věřil v jednoho Boha, Stvořitele Slunce, Měsíce, Země, nebes a všeho žijícího. A věřil, že lidé jsou povinni velebit pouze jeho. Často opouštěl město a odcházel do opuštěné jeskyně na hoře Hira. Byl tam rád sám, daleko od všech lidí.

Jednou, to už měl Muhammad čtyřicet let, opět opustil Mekku, aby strávil ramadán, tradiční měsíc půstu, v jeskyni. Ve druhé půlce ramadánu začal Alláh sesílat svá zjevení pro lidstvo. Událo se to takto; archanděl Gabriel se objevil v jeskyni a přikázal Muhammadovi: "Čti!" Muhammad odpověděl: "Já neumím číst." V tom okamžiku stiskl Gabriel Muhammadovi ramena tak silně, až to bylo nesnesitelné. Potom ho pustil a zopakoval: "Čti!" "Neumím," odpověděl Muhammad, na což ho Gabriel opět chytil za ramena. Potřetí mu pak přikázal, aby četl, ale vše se opakovalo. Gabriel na to řekl:

Čti ve jménu svého Pána, který stvořil, člověka z přilnavé kapky stvořil! Čti, vždyť tvůj Pán je nadmíru štědrý! Je to ten, jenž naučil perem člověka, co ještě neznal. (96:1-5)

Muhammad po něm tyto verše opakoval. Když se Gabriel přesvědčil, že je umí nazpaměť, odešel. Muhammad zůstal sám a nemohl pochopit, co se stalo. Byl velmi vylekaný a rychle vyběhl z jeskyně. Zastavil ho hlas z nebe: "Ó Muhammade, jsi prorokem Božím a já jsem archanděl Gabriel!" Podíval se nahoru na nebe a kamkoliv se obrátil viděl Gabriela.

Velmi utrápený se vrátil domů k Chadídže. Když ho manželka uviděla, vylekala se, protože se celý třásl jako v horečce. Poprosil ji, aby ho přikryla pláštěm a po tom všem usnul. Když se probudil, vydali se za Chadídžiným příbuzným Waraka ibn Nawfal, aby mu řekli, co se stalo. Waraka byl velmi moudrý. Znal mnoho knih a po přečtení Bible se stal křesťanem. Řekl, že Muhammad byl vybrán Alláhem jako prorok. Stejně jako archanděl Gabriel, který přišel k Mojžíši a přikázal mu, aby byl vůdcem svého lidu, přišel i za Muhammadem. Také ji varoval, že ne všichni následují proroka, a že někteří ho budou pronásledovat. Musí být velmi trpělivý, vždyť má důležité poslání určené celému světu.

Od tohoto dne přicházel Gabriel za Prorokem často a verše, určené od Alláha pro lidstvo, byly později zapsány a jsou známy jako svatý Korán.