Slovník

Abdulláh: nejmladší syn Abd al-Muttaliba, otec Proroka.
Abdulláh ibn Ubajj: jeden z vůdců Mediny před hidžrou. Stal se muslimem, ale tajně se domlouval s Mekkánci proti Prorokovi.
Abd al-Muttalib: syn Hášima, hlava Kurajšovců, vykopal pramen Zamzan, dědeček Proroka.
Abdulláh ibn Abu Rabiah: vyslanec s Amr ibn al-As do Abisynie.
Abdu Manaf: syn Kusaje, vůdce Kurajšovců.
Abraha: král Jemenu, chtěl se slonem dobýt Mekku.
Abrahám: prorok, otec Ismaila a Izáka. Potomci Izáka jsou Židé a mezi potomky Ismaele patří část Arabů (i kmen Kurajšovců).
Abu Bakr: bohatý a vážený mekkánský kupec. První muž, který přijal islám. Nejbližší přítel Proroka a první chalífa.
Abu Dudžana: bojovník ansárů, zemřel, když svým tělem chránil Proroka v bitvě pod Uhud.
Abu Džahl: vážený Kurajšovec, bojoval proti Prorokovi a zemřel v bitvě Badr.
Abu Lahab: strýc Proroka, nepřítel islámu. Mluví o něm súra 91.
Abu Sufjan: Vůdce Kurajšovců, bojoval proti Prorokovi a nakonec se stal muslimem, jeho ženou byla Hind.
Abu Tálib: strýc Proroka, otec Aliho, vážený Kurajšovec, staral se o něj po smrti jeho dědečka a chránil jej až do své smrti.
Addas: křesťan, sluha v Taifu, jediný člověk, který uvěřil Prorokovi během jeho návštěvy v tomto městě.
Azán: volání k modlitbě.
Al-Abbás: strýc Proroka, přidal se k muslimům, když se vraceli do Mekky.
Al Adua al dunia: cesta směrem k Al Medině (Prorokovo město)
Al Adua al qusua: cesta směrem k Šamu (Sýrie)
Al Aksa: třetí nejposvátnější mešita na světě, jejíž základy položil Adam, otec lidstva.
Al Madaen: hlavní město Persie, v dnešním Iráku.
Alí: syn Abu Táliba, synovec Proroka, později se oženil s jeho dcerou Fátimou, čtvrtý chalífa.
Alláhu akbar: Alláh je největší.
Ámina: matka Proroka.
Amr ibn al-As: člověk poslaný Kurajšovci do Abisynie, aby navrátil muslimy, později velký bojovník islámu.
Assalamu alejkum wa rahmatullah wa barakatuhu: islámské přivítání, pokoj Boží a milosrdenství s tebou.
Bahira: mnich, který bydlel v poušti na dráze karavan.
Bani Hášim: rod Kurajšovců, ze kterého pocházel Prorok.
Bani Kurajza: židovský kmen v Medině.
beduíni: Arabové bydlící v poušti, pastýři.
Bilál: otrok Umajje ibn Chalafa, stal se muslimem proti vůli svého pána, později se stal prvním, kdo volal azán.
Buraq: zvíře, které vezlo Muhammada během noční cesty Isra do Jeruzaléma a nebes.
Chadídža: první žena Proroka, jako první mu uvěřila a přijala islám.
Koptové: egyptští křesťané.
fitrah: čistá povaha, kterou Alláh obdařil člověka při narození.
Gabriel: archanděl, přinesl Prorokovi zjevení od Alláha.
hadís: zpráva o tom, co Prorok dělal nebo říkal nebo co přešel mlčením.
Hadžar: druhá žena Abraháma, matka prvního syna Ismaila.
Halima: beduínská žena, která se v dětství starala o Proroka.
Hamza: Prorokův strýc, velmi odvážný muslim, zemřel v bitvě Uhud.
Hášim: syn Abdu Manafa, organizoval karavany do Sýrie a Jemenu.
Heraklit: císař Východního císařství římského.
Hidžra: odchod z Mekky do Mediny, migrace.
Hind: žena Abu Sufjana.
Chalid ibn al-Walid: velký bojovník, plánoval bitvu Uhud, ale později se stal muslimem.
imám: člověk, který vede modlitbu.
Ismail: první syn Abrahama, žil v Mekce a pomohl otci postavit Kábu, jeho potomci byli Kurajšovci.
islám: náboženství, znamená celkové poddání se Alláhovi.
Džafar ibn Abu Tálib: synovec Proroka a bratr Aliho, mluvil ve jménu muslimů, kteří cestovali do Abisynie.
Jahja: prorok Jan.
Kurajšovci: potomkové Ismaila, nejváženější kmen v Mekce, kmen Proroka.
Kusajj: jeden z vůdců Kurajšovců, měl klíče od Káby, pradědeček Proroka.
Majsarah: otrok Chadídži, provázel spolu s Prorokem karavany.
minaret: věž, ze které se volá na modlitbu.
mešita: budova, ve které se muslimové modlí.
muslim: ten, kdo se poddá Alláhovi.
Saad ibn Muaz: ansár, bojoval po boku Proroka. Zemřel v bitvě Přikopu.
Sára: první žena Abraháma, matka Izáka.
sidrat al-muntaha: strom na okraj nebes.
súra: oddíl Koránu.
šejch: hlava kmene, vážený a učený člověk.
tawaf: rituální obcházení Káby.
Ubajdah ibn al-Haris: jeden ze tří, které Prorok vyzval v bitvě Badr k boji.
Omar ibn al-Chatab: velmi odvážný Kurajšovec, měl velký vliv na islám.
Umajjah ibn Chalaf: vážený Mekkánec, velký nepřítel islámu. V bitvě Badr byl zabit svým bývalým otrokem Bilálem.
Wadí Al qura: údolí vesnic
Wahši: abisyjský otrok, který zabil Hamzu, potom se stal muslimem.