Přehled nejdůležitějších dat

Rok hidžry Den,měsíc U d á l o s t i
-53 9.3. narození Proroka Muhammada
-47   smrt Prorokovy matky Áminy
-45   smrt Prorokova dědečka Abd Al Muttaliba
-13 17.9. první zjevení ( al wahj ) v jeskyni Hira
-12    
-11    
-10    
-9    
-8 7. první odchod muslimů do Abisynie ( Etiopie)
-7 12. přijal islám Hamza Bin Abd Al Muttalib (Prorokův strýc) a za 3 dny poté Omar ibn al–Chatab
-6   embargo Kurajšovců proti muslimům ( trvalo 3 roky)
druhý odchod muslimů do Abisynie
-5    
-4    
-3 7.

10.
zemřel Prorokův strýc Abu Tálib (asi za 6 měsíců po ukončení embarga)
zemřela Prorokova manželka Chadídža bent Chuwajlid (asi za 2 měsíce po smrti Abu Táliba, Prorokovi bylo 50 let )
první Prorokova cesta mimo Mekku do Al-Taifu, vyzývá lidi k islámu
-2 10. Prorok se oženil s Aišou skupina muslimů z Jasribu přijala islám
-1 12. první slib muslimů z Jasribu v Akabah
0 1.
12.
zázračná Prorokova cesta do Jeruzaléma ( Al quds)a do nebe druhý slib muslimů z Jasribu v Akabah
1 27.2.
8.3.
12.3
AL HIDŽRA (Prorokův odchod do Jasribu )
Prorokovo zastavení v Kiba nedaleko Jasribu a postavení mešity Kiba
Prorokův příchod do Jasribu (Al Madína)
2 17.9. bitva Badr
3 7.10. bitva Uhud
4    
5 10.
11.
bitva Příkopu
bitva proti Baní Kurajza
6 8.
11.
bitva proti Baní Al mustaliq
smlouva v Hudajbija
7 1.
3.
11.
bitva Chajbar
bitva Zat Alriqa´a
umra Proroka
8 5.
10.9.
6.10.
bitva Mu´uta
vstup muslimů do Mekky
bitva Hunajn
9 7.
12.
bitva Tabuk
hadž vedený Abu Bakrem
10 12. Prorokova pouť na rozloučenou
11 12.3. smrt Proroka ve věku 63 let