Rodina Proroka

Ženy Proroka

První ženou Proroka byla Chadídža, dcera Chuwajleda. Byla velmi bohatá a vážená obchodnice. Před svatbou s Prorokem dvojnásobná vdova. V té době měl 25 let a ona 40. Byla to téměř 25 let jeho jediná žena a matka jeho dětí (Zajnab, Rukaji, Umm Kulsum a Fátimy). Měli i dva syny; Qásima a Abdulláha, ale ti zemřeli ještě v dětství.

Po smrti Chadídži si vzal Sawdu z kmene Banu Amer. Její otec byl jedním z prvních, kteří se obrátili k islámu. Byla to vdova po muslimovi, který emigroval do Abisynie a zemřel při návratu do Mekky.

V té době se zasnoubil s Aišou, dcerou Abu Bakra, přítele Proroka. Protože Aiša byla na svatbu příliš mladá, odložili ji o tři roky. Aiša vyprávěla velké množství hadísů.

Později si Prorok vzal další ženy. Jedna z nich byla Hafsa, dcera Omara ibn al-Chataba. Ovdověla, když její muž zemřel na následky zranění v bitvě Badr. Byla tehdy velmi mladá.

Další vdova, se kterou se Prorok oženil, byla Zajnab, dcera Chazajmaha. Její muž zemřel v bitvě Badr. Říkalo se jí "matka ubohých" vzhledem na její štědrost a milosrdenství ve vztahu k chudým.

Umm Salama byla dcerou Abu Umajja ibn Almugira, jednoho z vůdců Kurajšovců. Byla to žena Abu Salama a emigrovala s ním do Abisynie. Když zemřel na následky ran v bitvě Uhud, stala se ženou Proroka.

Rok po bitvě Příkopu vedl Prorok válku proti kmenu Banu al-Mustaliq a přemohl je. Barrah, dcera jejich vůdce, se dostala mezi muslimy spolu s ostatní kořistí. Prorok si ji vzal a přejmenoval na Džuwajriji. Tato svatba umožnila smír mezi tímto kmenem a muslimy.

Zajnab bint Džahš byla dcera tety Proroka a vnučka Abdulláha. Nejprve byla vdaná za Zajda ibn Harise, adoptivního syna Proroka, který byl propuštěným otrokem. Ten se s ní v pátém roku hidžry rozvedl. Islám neuznává adopci a Prorokovi byly zjeveny súry s příkazem, že se má se Zajnab oženit.

Um Habiba, dcera Abu Sufjana, přistoupila na islám spolu se svým prvním mužem a emigrovala do Abisynie. Ten později zemřel. Prorok byl informován o jejích problémech a nabídl jí přes Neguse manželství a ona souhlasila.

Majmunah byla dcerou Harise z kmene Hawazin a švagrová Abbáse, Prorokova strýce. Žila jako vdova v Mekce. Prorok si ji vzal, když vkročil do Mekky po letech vyhnání.

Po smlouvě v Hudajbija, když Prorok vyslal dopisy do ostatních států, dostal jako dárek od Muqawqise, vůdce Koptů v Egyptě, Marii, koptskou služebnou. Byla jediná, která Prorokovi (kromě Chadídži) porodila syna Ibrahima, který ale také v dětství zemřel.

Dcery Proroka

Zajnab si vzala Abu al Asa ibn - Rabiho, jehož matkou byla sestra Chadídži. Rukaja a Umm Kulsum si vzaly Utbaha a Utajbaha, syny Abu Lahaba. Manželství se ale rozpadla po příchodu islámu. Později si Osman ibn Affan vzal Rukaju a po její smrti i její setru Umm Kulsum. Fátima si vzala Alího ibn Abu Táliba, synovce Proroka a porodila syny Hasana, Husejna a dceru Zajnab.